ห้าองค์ประกอบพื้นฐานของสถาปัตยกรรมสีเขียว

สถาปัตยกรรมของอาคารการออกแบบอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเจริญเติบโตบัญชีสิ่งแวดล้อม จุดมุ่งหมายของมันคือการบรรเทาผลกระทบของอาคารที่มีต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาพลังงานและพื้นที่และการใช้งานของวัสดุก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติอย่างจริงจังขององค์ประกอบที่สำคัญบางอย่างที่จะเก็บไว้ในใจ:

พื้นที่ขนาดเล็ก

ในหลายกรณีบ้านหลังใหญ่จำนวนมหาศาลของการบริโภคพลังงาน นอกเหนือจากนี้พวกเขาต้องการมากของวัสดุก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณขยะในบ้านที่มีขนาดเล็กลงในขณะนี้เป็นที่ต้องการเพราะพวกเขาจะง่ายต่อการประหยัดพลังงานและลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ บ้านพลังงานแสงอาทิตย์มีความสะดวกสบายมากที่จะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ดีขึ้นเรื่อย ๆ , สามารถที่จะให้แสงแดดเพียงพอในสถานที่

บำบัดน้ำ

การใช้น้ำต่ำจะนำเข้าบัญชี ห้องสุขา, หัวฝักบัวก๊อกน้ำและการไหล จำกัด อุปกรณ์จะต้องเลือกอย่างระมัดระวัง คนอื่น ๆ ที่พืชฤดูแล้งทนมากขึ้นนอกจากนี้ยังใช้ในการลดการใช้น้ำ

ทดแทนแหล่งพลังงาน

ในการเก็บรักษาของเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าเป็นวิธีที่ดีที่จะลมน้ำและดวงอาทิตย์ หมักตามธรรมชาติของ

วัสดุธรรมชาติและท้องถิ่น

ธรรมชาติมีความหลากหลายของวัสดุสำหรับเรา – โคลนปูน, มะนาว, แก้ว, อิฐ, กระเบื้อง, ไม้ไผ่, หญ้า, กระดาษ, อ้อย และเส้นใยธรรมชาติ ใช้วัสดุในท้องถิ่นมาใช้ในอาคารลดค่าใช้จ่ายและการจัดส่งปัญหาให้น้อยที่สุด คุณสามารถใช้พืชเพื่อเพิ่มสภาพแวดล้อมสำหรับอยู่อาศัยตามธรรมชาติ นอกเหนือไปจากบรรยากาศของพืชปลดปล่อยออกซิเจนในอากาศ

เหล่านี้องค์ประกอบที่สำคัญของสถาปัตยกรรมสีเขียว พิจารณาว่าบ้านสีเขียวและอาคารสีเขียวไม่เพียง แต่ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ขอบคุณที่พวกเขามีเวลาที่จะแจ้งให้ตัวเองสร้างบ้านสีเขียว

Source by Catherine Drucker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *